Monday, 12 December 2011

RPH PTL (1)


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN  KSSR PENDIDIKAN KHAS TAHUN 1
            (MASALAH PEMBELAJARAN)


Mata Pelajaran                        :           Pengurusan Kehidupan (Pengurusan Tingkah Laku)

Tajuk                                       :           1.Disiplin Diri

Masa                                       :           30 minit

Standard Pembelajaran          :           1.2.1, 1.2.2     

Objektif  Pembelajaran           :           Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat :
i.              Mematuhi arahan dengan betul.
                                                :           ii.          Mencantum jigsaw puzzle dengan betul.

Aktiviti P&P                             :           1.         Bersoal jawab dengan guru tentang klip      
                                                                       video kawad kaki
2.        Melakukan arahan lisan yang disebut  
                                                                       oleh guru
a.    Angkat  tangan  kanan/ kiri
b.    Bangun
c.    Duduk
3            Melakukan arahan lisan yang disebut    
           oleh guru secara individu:
a.    Angkat tangan kanan/ kiri
b.    Bangun
c.    Duduk
4            Mengambil sebiji bola di dalam bakul 
      mengikut warna di sebutkan oleh guru.
5.         Memasukkan bola tersebut di dalam
      kotak mengikut warna yang telah ditetapkan.
6            Mencantumkan jigsaw puzzle.
7            Murid menyanyikan lagu “Kalau Rasa Gembira”   
      dengan bimbingan guru.

Elemen Merentas Kurikulum  :           Patriotisme, nilai-nilai murni dan bahasa, kreativiti dan
                                                           inovasi
                                               
Bahan Bantu Belajar               :           VCD, bola kecil, bakul, kotak berwarna, Jigsaw Puzzle

Penilaian P&P                         :           Murid diuji  mematuhi arahan dengan menggunakan 
borang senarai semak dan pemerhatian guru.
                                   
Refleksi                                   :           8 daripada 10 orang murid telah dapat menguasai  
standard pembelajaran   dan 2 orang murid lagi akan  
diberi bimbingan secara individu selepas P&P

No comments:

Post a Comment