Monday, 12 December 2011

RPH BM

RANCANGAN PELAJARAN HARIAN  KSSR PENDIDIKAN KHAS
            (MASALAH PEMBELAJARAN)


Mata Pelajaran                        :           Asas 3M (Bahasa Malaysia)

Kelas                                       :           2 Mawar

Tajuk                                       :           3. Bacaan

Masa                                       :           8.30 – 9.30 pagi

Standard Pembelajaran          :           3.2.2
                                    `                       4.2.2

Objektif Pembelajaran            :           Pada akhir pembelajaran dan pengajaran murid dapat
                                                           membaca 4 perkataan KVKV yang dipelajari dengan betul.

Aktiviti P & P                           :           1.         Permainan kotak ajaib:
-          Murid mengambil objek dari kotak setelah muzik diberhentikan.

2.        Murid melihat dan menamakan kad gambar yang    
           ditunjukkan.Contohnya, bola,baju,buku,meja,topi

3.           Murid membunyikan suku kata KV+ KV

4.                  Murid mencantumkan suku kata daripada kad suku kata

5.                  Murid menyebut perkataan yang dibina.

6.                  Murid menyebut perkataan secara berulang kali.

7.                  Murid mewarnakan perkataan yang betul berdasarkan gambar pada lembaran kerja. 

8.                  Permainan kad beracun ;

-          Murid mengambil kad perkataan dan menyebutnya  perkataan tersebut
    
Elemen Merentas Kurikulum  :           Nilai-nilai murni, teknologi maklumat dan komunikasi

Bahan Bantu Belajar               :           Kotak, kad perkataan, kad gambar, benda maujud, pita 
                                                           rakaman,vcd, kad suku kata, lembaran kerja

Penilaian P&P                         :           Murid diuji  melalui lembaran kerja dan pemerhatian guru.
                                   
Refleksi                                   :           2 daripada 6 orang murid telah dapat menguasai    
                                                            Standard Pembelajaran  manakala 4 orang murid lagi
                                                           diberi bimbingan guru sepenuhnya secara individu selepas  
                                                            P&P

No comments:

Post a Comment